Fagligt netværk for infrastruktur til bredbånd


Fagligt netværk for infrastruktur til bredbånd erstatter AFO, som blev dannet i 1998 af FDA, Forenede Danske Antenneanlæg og ASK, Antenne-, Satellit- og Kabel TV Branchens Fællesorganisation, og dengang erstattede myndighedsregulering af fællesantenneområdet, der ophørte i 1998.

Fagligt Netværk for infrastruktur til bredbånd har egen hjemmeside - www.fagligtnet.dk

Her findes de udarbejdede vejledninger for husinstallationer og tekniske retningslinjer for fællesantenneanlæg.


FDAs repræsentanter i Fagligt netværk for infrastruktur til bredbånd er sekretariatschef Søren Birksø Sørensen og hovedbestyrelsesmedlem Preben Pedersen.

FDA har fra 2019 overtaget sekretariatsfunktionen for Fagligt Netværk fra BFE - nu Danske Mediedistributører.