Oprettet den 30-04-2012

Teknisk konsulent Tom Madsen har d.d. iflg aftale med FDA fratrådt sin stilling som teknisk konsulent.
Tom Madsen har valgt at koncentrere sig om sin egen virksomhed og ønsker derfor at fratræde jobbet som teknisk konsulent i FDA.
Jeg vil gerne på FDAs vegne takke Tom Madsen for hans indsats igennem perioden, og jeg ønsker Tom held og lykke i fremtiden.
 
Du kan stadigvæk kontakte FDA med tekniske spørgsmål, send gerne en mail til teknik@fda.dk, så vil teknisk udvalg hjælpe dig.
 

Oprettet den 20-04-2012

Veloverstået FDA Roadshow 2012
Roadshow 2012 sluttede i går den 19. april med arrangementet på Comwell i Kolding, og inden da havde vi besøgt både Sorø og Tylstrup.
Det har været hårdt men inspirerende at turnere landet rundt, vi har fået talt med rigtig mange af jer ”på slap line”, hørt om det der rører sig rundt om i regionerne og ikke mindst i jeres foreninger.

Udviklingen går meget stærkt, markedet for TV ændrer sig ofte fra dag til dag, nye digitale TV-tjenester lanceres og giver vores slutbrugere nye muligheder for at se TV.

Oprettet den 10-04-2012

FDA medlemsundersøgelse - har I deltaget?
FDA udsendte i uge 12 en medlemsundersøgelse pr. e-mail til alle foreningsformænd, hvori FDA ønsker at få besvaret en række spørgsmål omkring foreningernes sammensætninger; hvem ejer foreningens anlæg, hvem har foreningen som udbyder, driver foreningen internet, er foreningen omfattet af tilslutningspligten, osv.

Oprettet den 28-03-2012

Om køb af TV-apparat uden oplysning om skift af tv-signal
Østre Landsret har den 27. marts 2012 afsagt dom i en sag om mangler ved et tv-apparat købt i januar 2008, som ikke uden ekstraudstyr kunne vise de nye DR-kanaler, der startede i november 2009, ligesom det fra den 11. januar 2012 ikke længere kunne vise DR 1, DR 2 og TV 2.

Oprettet den 23-03-2012

FDA medlemsundersøgelse
FDA har i dag fremsendt en medlemsundersøgelse pr. e-mail til alle foreningsformænd, hvori FDA ønsker at få besvaret en række spørgsmål omkring foreningernes sammensætninger; hvem ejer foreningens anlæg, hvem har foreningen som udbyder, driver foreningen internet, er foreningen omfattet af tilslutningspligten, osv.
 
Spørgeskemaet er bestemt ikke udtømmende, men det er første skridt i den rigtige retning og vi vil på et senere tidspunkt stille endnu flere spørgsmål.

Oprettet den 09-03-2012

Ny Jurist ansat i FDA
FDAs samarbejde med vores jurist Peter Vetlov blev desværre af alt for kort varighed. Peter Vetlov valgte at opsige sin deltidsstilling i FDA pr. 1. marts 2012, for at tiltræde en 37 timers stilling i det offentlige.

Peter Vetlov havde fra starten givet udtryk for at en deltidsstilling passede ham fint, da han kunne kombinere denne med egen advokatvirksomhed. Men man har et standpunkt til man tager et nyt, og derfor kom det som lidt af en overraskelse, da Peter Vetlov meddelte undertegnede at han stoppede hos FDA.

Oprettet den 05-03-2012

Strukturudvalg 2012 - hele udvalgets sammensætning er nu valgt
Hovedbestyrelsen har afsluttet deres udvælgelse af de tre HB-medlemmer til strukturudvalget og det samlede udvalg blev som følger:

Oprettet den 28-02-2012

Strukturudvalget 2012 – de 4 foreningsvalgte er fundet
Nedenstående 4 medlemmer er valgt til at indgå i det strukturudvalg, som blev besluttet på det ekstraordinære landsmøde i Odense.

Vi har modtaget stemmer fra 82 af vores 302 medlemsforeninger og den nævnte rækkefølge er tilfældig.

-      Carsten Jørgensen, Glentevejs Antennelaug
-      Jan List, Vejen Antenneforening
-      Poul Juul, Fredensborg Søparks Antenneforening
-      Tage Lauritsen, Tune Kabelnet

Oprettet den 23-02-2012

Har du stemt på en kandidat til strukturudvalget!– Deadline fredag den 24.2.2012
Som tidligere nævnt i Nyt fra FDA har 9 kandidater meldt sig til at stille op til Strukturudvalget. Af de 9 kandidater skal der vælges 4 til at sidde i udvalget sammen med 3 hovedbestyrelsesmedlemmer.
 
Der er frist for at stemme på en eller flere af kandidaterne  i morgen fredag den 24.2.2012.
 
Afgivelse af stemmer foregår således:

Oprettet den 10-02-2012

Spørgsmål fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om Viasat

Efter Viasat tabte sagen mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Landsretten i efteråret 2011, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ønsket at drøfte markedsforholdene med FDA, særligt i relation til Viasats Distributionsaftale.
 

Sider