Bestyrelsesansvarsforsikring

FDA Forsikring for bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring
FDA har indgået aftale med forsikringsselskabet HDI-Gerling på særdeles fordelagtige vilkår, hvor FDA-medlemmer kan tegne en bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring.
Med denne aftale kan I opnå en besparelse på op til 80% af markedsprisen!

Markedsprisen for denne forsikring tegnet individuelt er kr. 10-15.000. FDA-medlemspris er kun kr. 995 pr. år (præmie og skadesforsikringsafgift til staten er indeholdt i prisen). 

Forsikringen dækker det personlige ansvar, man har som medlem af en bestyrelse, eller i den daglige ledelse af en antenneforening, herunder ansvar for økonomiske tab og ansvar for fejlagtig rådgivning for blot at nævne enkelte eksempler. Dertil dækker forsikringen de sagsomkostninger, som et erstatningskrav mod bestyrelsen, ledelsen eller foreningen kan medføre, eksempelvis omkostninger til advokat, retsafgift eller lignende, uanset om sagen ender med erstatningsudbetaling eller ej.

Forsikringsordningen dækker følgende hovedlinjer for tidligere, nuværende og kommende bestyrelser og ledelser:

Dækningssum pr. forening pr år: kr. 2.500.000,-
Selvrisiko kr. 0,-
Dækningssum for rådgivningsansvar kr. 250.000,-
Dækningssum for kriminalitet f.eks. underslæb       kr. 1.000.000,-
Dækningssum for hackerangreb kr. 2.500.000,-


Forsikringen dækker desuden sagsomkostninger i forbindelse med erstatningskrav, herunder udgifter som sikrede måtte blive forpligtet til at betale til modparten.

Læs mere om forsikringen her.

Vil I være med i forsikringsordningen?
Så udfyld tilmeldingserklæringen. Find den her.
(kun som FDA-medlem)

Denne sendes efter udfyldelse til Mie Jørgensen i FDAs sekretariat, som derefter får indtegnet foreningen i forsikringsordningen.

Find forsikringsbetingelserne for direktions-, tilsynsråds- og bestyrelsesansvar her.
Find forsikringsbetingelserne for ansvar her.
Find forsikringsbetingelserne for kriminalitetsforsikring her.
Alle tre dele er sammenholdt i forsikringsdækningen. 

For mere information, kontakt venligst Mie Jørgensen på FDAs sekretariat på  e-mail: mie@fda.dk eller telefon 59 96 17 05.