ERFA-gruppen for Selvstændige Antenneforeninger


ERFA-gruppen for Selvstændige Antenneforeninger er til de af FDAs medlemsanlæg, som selv forestår signalleverancen til medlemmerne i deres anlæg - eller som påtænker at blive det.

Du kan kontakte ERFA-gruppen for Selvstændige Antenneforeninger på denne mail -


Bestyrelsen i ERFA-gruppen er i 2021 besat således: 

Jan List, Antenneforeningen Vejen
Formand

Per Theisen, KAL-Net

Per J. Nielsen, Hårlev Antenneforening

Per M. Sørensen, Skagen Antennelaug

René Sieben, PræstøNet

Carsten Gertsen, Yderholm Antenneforening
Suppleant